Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था केंद्रीय अन्‍नपूर्णा योजना शिवभोजन कल्‍याणकारी संस्‍था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्‍यादी संस्‍थाना धान्‍य वितरण योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका) राज्‍यातील शिधापत्रिका अपात्र शिधापत्रिका मोहिम अर्थसहाय्यित खादयतेल वितरण योजना नियंत्रित साखर वाटप योजना केरोसीन वाटप व वितरण रास्‍तभाव दुकाने अन्‍नधान्‍याची उपलब्‍धता आधारभूत किंमत खरेदी योजना नियतन, उचल व वाटप सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत दक्षता समित्‍या साठेबाजी व काळाबाजारावरील प्रतिबंधात्‍मक कारवाई शासकीय गोदामे जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा अंमलबजावणी इतर योजना मुख्य पान
६. अर्थसहाय्यित खाद्यतेल वितरण योजना (सन २०११-१२)
      केंद्र शासन अर्थ सहाय्यित सवलतीच्या दराने पाम तेल वितरीत करण्याची योजना राज्यात राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने राज्यास माहे एप्रिल, २०११ ते सप्टेबर, २०११ या महिन्याकरिता एकूण ८७,७४० मे.टन पामतेलाचे नियतन मंजूर केलेले आहे. केंद्र शासनाने मंजूर केलेले पामतेल माहे जुलै, २०११ ते डिसेंबर २०११ या कालावधीत लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येत आहे.

    आयातीत पामतेल लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राज्यातील अन्नपूर्णा, अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमाह एक लिटर रूपये ४५/- प्रतिलिटर या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यात येत आहे.
   
    योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून प्राप्त होणार्‍या पामतेलाचा दर, तेलाची वाहतूक, हाताळणूक, इतर अनुषंगीक खर्च, रास्त भाव दुकानदारांचे मार्जीन व वाहतूक रिबेट इ. बाबी विचारात घेऊन परिगणनेअंती येणारी अंतिम किंमत व प्रत्यक्ष विक्री दर (रू.४५/- प्रतिलिटर) यातील फरकाच्या रकमेचा भार राज्य शासनामार्फत सोसण्यात येत आहे.
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg