Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था केंद्रीय अन्‍नपूर्णा योजना शिवभोजन कल्‍याणकारी संस्‍था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्‍यादी संस्‍थाना धान्‍य वितरण योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका) राज्‍यातील शिधापत्रिका अपात्र शिधापत्रिका मोहिम अर्थसहाय्यित खादयतेल वितरण योजना नियंत्रित साखर वाटप योजना केरोसीन वाटप व वितरण रास्‍तभाव दुकाने अन्‍नधान्‍याची उपलब्‍धता आधारभूत किंमत खरेदी योजना नियतन, उचल व वाटप सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत दक्षता समित्‍या साठेबाजी व काळाबाजारावरील प्रतिबंधात्‍मक कारवाई शासकीय गोदामे जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा अंमलबजावणी इतर योजना मुख्य पान

१५. शासकीय गोदामे

गोदामांची संख्या व धान्य साठवणूक क्षमता:–
         शासकीय गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी नवीन गोदामाच्या बांधकामाचा बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा-१७ अंतर्गत प्राप्त कर्ज सहाय्यामधून नवीन गोदाम बांधकामासाठी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सन २०१०-११ ते सन २०१३-१४ मध्ये सद्यस्थितीत २३५ गोदाम बांधकामाना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून १२८ गोदाम बांधकामांना रु.१११.०४ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या १२८ गोदामांपैकी ३१ गोदाम बांधकामे पूर्ण झाली असून उर्वरीत गोदाम बांधकामाबाबत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

       
राज्यातील जिल्हानिहाय साठवणूक क्षमता
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg