Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५

सचिव
                                                                                                                      मंत्रालय दूरध्वनी क्रमांक २२०२४२४३

नांव व पदनाम

कक्ष क्रमांक

(विस्तार)

कार्यालयाचा दूरध्वनी/ फॅक्स क्रमांक

विस्तारीत क्रमांक

श्री. रणजीत सिंह देओल   भा. प्र. से.

प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

 

ई-मेल sec.fcs[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

२२२

दूरध्वनी क्र.२२०२४८५१

३५८४

दूरध्वनी क्र. ०२२ २२८४२९७५

फॅक्स क्र.२२८४५११६

                                                                    ---        
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg