Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५
pin जडवस्तुसंग्रहाची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत
pin जडवस्तुसंग्रहाची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत १७-०६-२०१९
pin जडवस्तुसंग्रहाची जाहीर लिलाव १७-०६-२०१९ - मुदतवाढ
pin जडवस्तुसंग्रहाची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत १८-०७-२०१९
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg