Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....

शिधापत्रिकेसंदर्भातील अर्ज
                (कृपया अर्ज सादर करताना रू.२ चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.)

प्रशिक्षण साहित्य(CAS)

      ई-पीडीएस       फीस्ट(FEAST)-ऑनलाईन नियतन व पुरवठा साखळी
      कॅशलेस एफपीएस
                                                                   ---        
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg