Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....
 मंत्रालय, मुंबई
सूचना फलक
pin मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाल्यामुळे पुनर्बांधणी केलेल्या नस्त्यांची यादी
pin माहे जुलै २०१४ ते डिसें. २०१४ करीता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ई-लिलाव पध्दतीने एस-३० दर्जाची शुद्ध आणि/किंवा उसाच्या साखरेचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादारांचा गट तयार करण्यासाठी जाहीरात.
more more
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक विवरण व्यवस्था संबंधित योजना किरकोळ विक्री दर प्रति कि.ग्रॅ.
वस्तूचे नांव अंत्योदय बीपीएल प्राधान्य कुटुंब नॉन एनएफएसए (राज्य)
तांदूळ ३.०० -- ३.०० ९.६०
गहू २.०० -- २.०० ७.२०
भरड धान्य १.०० -- १.०० --
साखर १३.५० १३.५० -- --
इतर लिंक्स
नियंत्रक, वैध मापनशास्त्र, मुंबई
संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई
पीडीएस पोर्टल
जिल्हा संकेतस्थळ
नियंत्रक, शिधावाटप मुंबई.
more
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg