Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५

शिधापत्रिकेसंदर्भातील अर्ज
                (कृपया अर्ज सादर करताना रू.२ चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.)
रास्तभाव दुकान परवाना मिळविण्यासाठी करावयाचे अर्ज
                (कृपया अर्ज सादर करताना रू.१० चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.)
रास्तभाव दुकान परवाना नुतूनीकरणासाठीचा अर्ज
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg