Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था केंद्रीय अन्‍नपूर्णा योजना कल्‍याणकारी संस्‍था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्‍यादी संस्‍थाना धान्‍य वितरण योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका) राज्‍यातील शिधापत्रिका अपात्र शिधापत्रिका मोहिम अर्थसहाय्यित खादयतेल वितरण योजना नियंत्रित साखर वाटप योजना केरोसीन वाटप व वितरण रास्‍तभाव दुकाने अन्‍नधान्‍याची उपलब्‍धता आधारभूत किंमत खरेदी योजना नियतन, उचल व वाटप सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत दक्षता समित्‍या साठेबाजी व काळाबाजारावरील प्रतिबंधात्‍मक कारवाई शासकीय गोदामे जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा अंमलबजावणी इतर योजना मुख्य पान
२. केंद्रीय अन्नपूर्णा योजना

          राज्यात केंद्रीय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल,२००१ पासून सुरू करण्यात आली. ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे. या योजने अंतर्गत ६५ वर्षे किंवा त्यावरील निराधार स्त्री/पुरूष यांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत देण्यात येते. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी पात्रता निकष विहित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्या व्यक्तींना केंद्र वा राज्य पुरस्कृत योजने अंतर्गत पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती यासाठी पात्र आहे. केंद्र शासनाकडून या योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यासाठी १,२०,००० इतका इष्टांक मंजूर करण्यात आला आहे.
                                                                                                                                   (आकडे मे. टन)
अ.क्र. कालावधी गहू तांदूळ
केंद्रशासनाकडून प्राप्त नियतन जिल्हा निहाय एकूण वितरीत नियतन केंद्रशासनाकडून प्राप्त नियतन जिल्हा निहाय एकूण वितरीत नियतन
१. एप्रिल,२०११ ते जून २०११ ७५०.००० ५३०.९९५ ४५०.००० ३२८.२८५
२. जुलै, २०११ ते मार्च, २०१२ ७५०.००० ५३१.००० ४५०.००० ३१७.७२५
३. एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१२ अप्राप्त मागील शिलकीतून व इतर योजनांमधील शिलकीतून वितरीत अप्राप्त मागील शिलकीतून व इतर योजनांमधील शिलकीतून वितरीत
४. ऑक्टोबर,२०१२ ते मार्च, २०१३ ७५०.००० ४५५.००० ४५०.००० २८६.०००
५. एप्रिल,२०१३ ते सप्टेंबर २०१३ ७५०.००० ५२४.००० ४५०.००० २६३.०००
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg