Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....

नियतन, उचल व वाटप

नियतन उचल व वाटप
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम,२०१३
नॉन एन. एफ.एस.ए.(राज्य)
नॉन एन. एफ.एस.ए.(राज्य)
अंत्योदय
बीपीएल
एपीएल
11 गरीब जिल्हे बीपीएल व अंत्योदय
अन्‍नपूर्णा
आस्‍थापना शिधापत्रिका
पामतेल
१४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल(केशरी) शेतकरी
अंत्योदय व बीपीएल साठी तुरडाळ
केरोसीन
अंत्योदय
बीपीएल
एपीएल

../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg