Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....

     * eKYC मध्ये सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारी जिल्हास्तरीय कार्यालये *

                 कालावधी - दि. २४ डिसेंबर २०१८ ते दि. २९ डिसेंबर २०१८

               

गुणानुक्रमांक 

जिल्ह्याचे नाव

अधिका-याचे नाव

पदनाम

१.

कोल्हापूर

श्री. बी. आर. माळी

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

२.   

जळगाव

श्री. गोविंद शिंदे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

३.   

चंद्रपूर

श्री. आर.आर. मिस्कीन

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg